ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา

125 / 4 หมู่ 1

ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

สังกัด สพป.ลำปาง เขต 2 Tel. 054832888

125 / 4 หมู่ 1

ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00