โครงการ/กิจกรรม โครงการวันสำเร็จการศึกษา

โครงการวันสำเร็จการศึกษา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:01:49
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการวันสำเร็จการศึกษา
หน่วยงาน :
โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา
สถานที่ :
โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา
ระหว่างวันที่ :
03/08/2020 - 10/04/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์หลาก

รูปภาพกิจกรรม