ข้อมูลโรงเรียน สคูลมาสเตอร์

สคูลมาสเตอร์

สคูลมาสเตอร์ -

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับสคูลมาสเตอร์

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน สคูลมาสเตอร์

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
รวม 1 0 1

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
รวม 0 0