ข้อมูลโรงเรียน บ้านป่าเหมือด

บ้านป่าเหมือด

บ้านป่าเหมือด ป.ม

ชื่อภาษาอังกฤษ : BanPamued

322 หมู่ 8
ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 Tel. 053731766

เบอร์โทรศัพท์ : 053731766

เบอร์แฟ็ก : 053731011

เว็บไซต์ : https://bpms.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านป่าเหมือด

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านป่าเหมือด

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 2 3
ข้าราชการครู 11 18 29
พนักงานราชการ 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 1 2 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 1 2
รวม 15 24 39

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 12 13 25 2
ป.2 33 31 64 2
ป.3 28 28 56 2
ป.4 27 41 68 2
ป.5 30 30 60 2
ป.6 32 32 64 2
ม.1 44 39 83 3
ม.2 46 46 92 3
ม.3 33 34 67 2
อ.2 8 11 19 2
อ.3 13 15 28 1
รวม 306 320 626 23