คุยกับผู้อำนวยการ โรงเรียน อ้อมอารีพิทยา

พบ ผอ.

พบกับ ผอ. เพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารสร้างความเข้าใจกันในช่วงต้นภาคเรียน ที่ต้องเตรียมพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส และ ก้าวต่อไปกับโรงเรียนที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เท่าทัน

Read More
SEO

ประชาสัมพันธ์

รายการ วันที่ โดย

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

กิจกรรมในโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.