คุยกับผู้บริหาร

Read More
SEO

รายการ วันที่ โดย

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 โครงการ วันสำคัญทางศาสนา นางศรีอร มะลิวัลย์ 01/07/2020 - 25/02/2021
2 โครงการวันสำเร็จการศึกษา นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์หลาก 03/08/2020 - 10/04/2021

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.