นางรัตนา สุวรรณผูก

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 26/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 063779XXXX
 • Facebook : https://www.facebook.com/รัตนาสุวรรณผูกong
 • Email : rattanasuwanapook@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ปางหัดสหศาสตร์
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1560
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0101602040461602
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่