ข้อมูลโรงเรียน บ้านพังเคน

บ้านพังเคน

บ้านพังเคน -

ชื่อภาษาอังกฤษ : ฺBanpangken

209 ม.4
ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 2 Tel. 0933211178

เบอร์โทรศัพท์ : 0933211178

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://banpangken.ac.th

เกี่ยวกับบ้านพังเคน

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านพังเคน

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 2 11 13
พนักงานราชการ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 4 4
รวม 2 17 19

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 18 17 35 2
ป.2 12 17 29 1
ป.3 25 24 49 2
ป.4 14 13 27 1
ป.5 19 20 39 2
ป.6 13 20 33 2
อ.1 4 6 10 1
อ.2 22 20 42 2
อ.3 11 21 32 2
รวม 138 158 296 15