ข้อมูลโรงเรียน บ้านดอนเย็นใต้

 บ้านดอนเย็นใต้

บ้านดอนเย็นใต้ -

ชื่อภาษาอังกฤษ :

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ หมู่ 3
ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 2 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://dytschool.ac.th/

เกี่ยวกับ บ้านดอนเย็นใต้

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านดอนเย็นใต้

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 3 13 16
พนักงานราชการ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 5 17 22

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 10 8 18 1
ป.2 7 8 15 1
ป.3 13 10 23 1
ป.4 5 9 14 1
ป.5 16 13 29 1
ป.6 17 10 27 1
ม.1 18 8 26 1
ม.2 15 11 26 1
ม.3 10 3 13 1
อ.1 12 10 22 1
อ.2 13 5 18 1
อ.3 22 10 32 1
รวม 158 105 263 12