ข้อมูลโรงเรียน บ้านย่านตาขาว

บ้านย่านตาขาว

บ้านย่านตาขาว ยข.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Banyantakaw

หมู่ที่ 1
ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 Tel. 075281695

เบอร์โทรศัพท์ : 075281695

เบอร์แฟ็ก : 075281695

เว็บไซต์ : http://banyantakhao.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านย่านตาขาว

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านย่านตาขาว

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 2 3
ข้าราชการครู 2 38 40
พนักงานราชการ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 3 3 6
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 3 3
รวม 7 46 53

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 82 54 136 4
ป.2 65 65 130 4
ป.3 71 74 145 4
ป.4 56 58 114 4
ป.5 84 62 146 4
ป.6 64 69 133 4
อ.2 25 19 44 2
อ.3 38 38 76 3
รวม 485 439 924 29