ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ อ.บน.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Anubanbannuakhemmarat

หมู่ 1 ตำบล เขมราฐ
ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 2 Tel. 0945391632

เบอร์โทรศัพท์ : 0945391632

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://echecking.abbn.ac.th/

เกี่ยวกับอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 2 3
ข้าราชการครู 6 36 42
พนักงานราชการ 0 1 1
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 2 0 2
ครูอัตราจ้าง 4 11 15
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 14 51 65

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 45 56 101 4
ป.2 70 54 124 5
ป.3 59 63 122 5
ป.4 68 62 130 5
ป.5 67 62 129 5
ป.6 72 72 144 5
อ.1 15 9 24 2
อ.2 50 30 80 3
อ.3 44 55 99 4
รวม 490 463 953 38