ข้อมูลโรงเรียน แม่แตง

แม่แตง

แม่แตง ม.ต.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Maetang School

115/1 ม.8
ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 Tel. 083-471102

เบอร์โทรศัพท์ : 083-471102

เบอร์แฟ็ก : 053-470843

เว็บไซต์ : https://admin.maetang.ac.th/

เกี่ยวกับแม่แตง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน แม่แตง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 2 3
ข้าราชการครู 14 24 38
ลูกจ้างประจำ 3 0 3
ลูกจ้างชั่วคราว 4 6 10
ครูอัตราจ้าง 5 6 11
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
รวม 28 38 66

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 63 80 143 5
ม.2 74 81 155 4
ม.3 54 81 135 4
ม.4 52 75 127 4
ม.5 37 50 87 3
ม.6 49 75 124 4
รวม 329 442 771 24