คุยกับผู้บริหาร สคูลมาสเตอร์

Read More
SEO

โรงเรียนในสังกัด

ที่ โรงเรียน กลุ่ม เขตพื้นที่ฯ ดูข้อมูลพื้นฐาน
1 บ้านป่าเหมือด แม่สาย-เวียงพางคำ สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
2 บ้านย่านตาขาว ย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ สพป.ตรัง เขต 1 ดูข้อมูล
3 บ้านโนนสะอาดผาสุข - สพป.อุดรธานี เขต 1 ดูข้อมูล
4 ปางหัดสหศาสตร์ - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
5 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) - สพป.ตราด ดูข้อมูล
6 วัดห้วยโป่ง - สพป.ระยอง เขต 1 ดูข้อมูล
7 สคูลมาสเตอร์ - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
8 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ เขมราฐ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ดูข้อมูล
9 อนุบาลเวียงแก่น - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล
10 อ้อมอารีพิทยา - สพป.ลำปาง เขต 2 ดูข้อมูล
11 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สหวิทยาเขตชลบุรี 2 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) ดูข้อมูล
12 แม่แตง - สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ดูข้อมูล

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.