ผลงานบุคลากร

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

โรงเรียนในสังกัด

ที่ โรงเรียน กลุ่ม เขตพื้นที่ฯ ดูข้อมูลพื้นฐาน หน้าเว็บโรงเรียน
1 บ้านดอนเย็นใต้ เขมราฐ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
2 บ้านป่าเหมือด แม่สาย-เวียงพางคำ สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
3 บ้านป่าเหมือด แม่สาย-เวียงพางคำ สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
4 บ้านพังเคน - สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
5 บ้านย่านตาขาว ย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ สพป.ตรัง เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
6 บ้านโนนสะอาดผาสุข - สพป.อุดรธานี เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
7 ปางหัดสหศาสตร์ - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
8 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) - สพป.ตราด ดูข้อมูล เข้าดู
9 วัดห้วยโป่ง - สพป.ระยอง เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
10 สคูลมาสเตอร์ - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
11 สตูลวิทยา สหวิทยาเขตอันดามัน สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) ดูข้อมูล เข้าดู
12 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ เขมราฐ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
13 อนุบาลเวียงแก่น - สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
14 อ้อมอารีพิทยา - สพป.ลำปาง เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
15 แม่แตง - สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
16 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ โรงเรียน สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู
17 โรงเรียนอนุบาลเวียงเเก่น โรงเรียน สพป.เชียงราย เขต 4 ดูข้อมูล เข้าดู

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.